Dal Giglio al David: l’arte civica fiorentina expositie in de Galleria dell’Accademia

dal giglio al david

Tot 8 december is in de Galleria dell'Accademia  in Florence de tentoonstelling "Dal Giglio al David. Arte Civica a Firenze fra Medioevo e Rinascimento" te zien, waar kunstwerken bijeengebracht zijn die het stadsleven van de Florentijnse stadsgemeenschap en republiek documenteren, van de 13e eeuw tot in de renaissance.

Onder deze getuigenissen bevinden zich decoraties van publieke gebouwen, tekeningen, zegels en documenten met een mix van religieuze, mythologische en heraldieke afbeeldingen. De expositie behandelt kunstzinnige thema's gerelateerd aan verschillende aspecten van de geschiedenis, het geloof en de creativiteit van de Florentijnse gemeenschap uit een periode die men zeker kan omschrijven als een "gouden eeuw". 

Deze elementen bevatten de heraldiek van de stad, de religie, de plaatsen van de macht zoals het Palazzo dei Priori (nu Palazzo Vecchio) en het Palazzo dei Podestà (nu het Bargello Museum) en de machthebbende politieke partijen, dus de  Anjou, Welfen en Ghibellijnen. Hier wordt het belang benadrukt dat men destijds, net zoals vandaag de dag, hechtte aan afbeeldingen als propaganda en communicatie middel, vooral voor degenen die de macht in handen hadden voor  de opkomst van de Medici familie, waardoor de stad Florence volledig getransformeerd werd, zowel in politieke zin als in esthetische zin.

Koop tickets online

Ontelbare en verscheidene allegorische referenties kan men in de ten toon gestelde werken terugvinden. Religie en wereldse aspecten komen samen en vullen elkaar aan in een bijzonder complexe figuratieve taal. We kunnen bijvoorbeeld in het Palazzo Vecchio - ooit het Palazzo dei Priori - verschillende en haast tegenovergestelde weergaves vinden: van de Heilige Christoffel en het Rad van Fortuin, tot de mythologische Hercules en de Joodse David. Deze laatste sluit de expositie met een beeld gemaakt door Michelangelo, wat later het embleem van de Republiek Florence zou worden.

Uiteraard heeft de tijd helaas veel schilderingen en tekeningen beschadigd, maar onder het werk wat bespaard is gebleven bevinden zich vooral religieuze afbeeldingen: verschillende representaties van Maria als majesteit, beschermheiligen en emblematische verhalen uit het Nieuwe Testament. Er zijn tevens enkele zeldzame tekeningen uit de renaissance die in gruwelijke details feiten en vijandelijke personages van Florence laten zien, voornamelijk afkomstig uit openbare plaatsen. Terwijl men op de markt juist gunstig stemmende voorstellingen kon aantreffen zoals het beeld van Donatello van  Dovizia, een symbool van overvloed. Tot slot werden de stad en haar bondgenoten vereerd op de stadspoorten en de stadsmuren met decoraties van wapenkundige afbeeldingen.

Er is een prominente plek binnen de expositie gereserveerd voor de stadsgildes, die de echte economische machine van de stad waren; zodanig dat, om mee te kunnen delen in het politieke leven, het nodig was om ingeschreven te staan bij een van de corporaties. 

Koop tickets online