14-2014 n.e.: dwa tysiące lat po śmierci Augusta w Kampanii

Augusto a Napoli Neapol świętuje do 4 maja na cześć cesarza Augusta, który odegrał olbrzymią rolę w losach Kampanii, Włoch i basenu Morza Śródziemnego, poprzez wystawę "August w Kampanii. Od Oktawiana do boskiego Augusta. 14-2014 n.e." (“Augusto in Campania. Da Ottaviano a Divo Augusto. 14-2014 d.C.”). Wystawa jest okazją do uczczenia postaci rzymskiego cesarza w 2000 lat pojego śmierci w Noli, poprzez trasę prowadzącą przez 11 sal w Narodowego Muzeum Archeologicznego w Neapolu, opisującą miejsca regionu, które były symbolicznym świadkiem jego dojścia do władzy.

Okres pryncypatu Augusta był jednym z najkorzystniejszych w starożytności. Cesarz założył Classis Missensis, rzymską flotę na Morzu Tyrreńskim, wybudował wielkie dzieła w wielu miastach, rozbudował sieć dróg. Wiele miast przeżywało w tym czasie okres największego rozkwitu jeśli chodzi o gospodarkę i budownictwo. Spośród najważniejszych działań publicznych z tamtego okresu należy wymienić akwedukt Augusta, w którym woda ze źródeł w Serino dostarczana była przez podziemny ciąg o długości 96 km do fontann oraz publicznych i prywatnych cystern, zaopatrując w wodę wiele miast - Neapol, Pozzuoli, Baia, Nola, Acerra i Pompeje.

Jednakże mit Augusta oparty jest również na wielu legendach, które otaczały jego osobę. Mówiono na przykład, że nawet żaby były mu posłuszne oraz że miał prorocze sny oraz widział znaki. Po jego śmierci ogłoszono go bogiem i stał się obiektem obrządków religijnych, na jego cześć wznoszono świątynie, a kapłani czcili dzień jego narodzin.

Kup bilety online

Pobyty w Kampanii rozpoczęły się dla Augusta na Capri, gdzie znalazł się po raz pierwszy w 29 r. p.n.e, wracając ze wschodu. Podczas swojego pryncypatu spędzał tu dużo czasu, rozsławiając cuda wybrzeża.

Jego koniec nadszedł w Noli, gdzie zmarł 19 sierpnia 14 r. n.e., dotknięty chorobą podczas podróży. Do dzisiaj na pamiątkę tego wydarzenia na placu katedralnym przed Katedrą San Felice w Noli wznosi się jego pomnik wykonany z brązu.

Obecna wystawa w Neapolu otwiera się na wejściu posągiem Augusta, który "wita" zwiedzających, odkrwa na nowo związki łączące cesarza z historią Kampanii, poprzez trasę przechodzącą przez 11 pomieszczeń: począwszy od oddania hołdu cesarskiej parze (August i Livia), poprzez opis dynastii julijsko-klaudyjskiej aż do wielkich zmian politycznych i spolecznych, które nastąpiły po wprowadzeniu Pax Romana.

Ponad sto eksponatów, w tym posągi, płyty marmurowe, tynki z Pompejów, wazy i inne przemioty codziennego użytku wzbogacają wystawę opowiadającą o życiu człowieka, który – w zaledwie 40 lat – zdołał na zawsze zmienić historię cesarstwa. Na główną część wystawy składają się cenne eksponaty ukazujące związek pomiędzy władzą cesarską a ziemiami Kampanii. Są to przemioty takie jak Krater z Gaety, Mars z Kume oraz inskrypcja z Igrzysk Olimpijskich odnaleziona w trakcie prac wykopaliskowych przy budowie metra w Neapolu, odrestaurowana specjalnie z okazji tej wystawy.

Kup bilety online