Dawid i anatomia, Michał Anioł i sekcje zwłok

mano david

Patrząc na posąg Dawida w Gallerii Akademii we Florencji oraz na inne arcydzieła Michała Anioła uderza jego niesamowita umiejętnosc odtwarzania szczegółów anatomicznych ludzkiego ciała. Michał Anioł znany jest powszechnie ze swoich nadzwyczajnych umiejętności modelowania marmuru, tworzenia posągów, które wyglądały na prawdziwe dzięki dokładnie oddanym szczegółom anatomicznym. Ale jak Michałowi Aniołowi udawało się odtworzyć z taką dokładnością i precyzją szczegóły anatomiczne?

Michał Anioł, jak wielu innych słynnych mistrzów żyjących w jego czasach, opierał swoją sztukę na perfekcyjnym imitowaniu natury. W związku z tym budowę ciała ludzkiego analizowano zarówno na żywych modelach, jak i podczas sekcji zwłok, dzięki czemu można było przyjrzeć się mięśniom, ścięgnom i naczyniom krwionośnym.

Kup bilety online

Michał Anioł nie był ani pierwszym, ani ostatnim który uciekał się do studiowania anatomii ciała ludzkiego na zwłokach, tak samo postępował Leonardo Da Vinci. Jednak o ile ten ostatni studiował ciała ludzkie w Szpitalu Santa Maria Nuova, Michał Anioł - młodszy o 23 lata – uczył się anatomii potajemnie w kościele Santo Spirito, dzięki pomocy przeora, z którym był zaprzyjaźniony. Tak naprawdę chodziło o wymianę przysług, Michał Anioł wykonał dla kościoła Santo Spirito drewniany krucyfiks, który zawisł nad głównym ołtarzem, a przeor udostępnił mu pomieszczenia, w których mógł studiować anatomię poprzez sekcje zwłok, co było w tamtych czasach zabronione przez obowiązujące prawo.

Jak wszyscy wielcy, niezależnie od czasów w jakich żyją, Michał Anioł nie przestał nigdy się uczyć. Mówi się, że wykonywał sekcje zwłok aby zgłębiać tajniki anatomii nawet w starości, długo po tym jak stworzył Dawida i inne najsłynniejsze dzieła.

Kup bilety online