Dzieła Wasilija Kandinskiego w Palazzo Reale w Mediolanie

kandinsky

Od 17 grudnia 2013 do 4 maja 2014 Palazzo Reale w Mediolanie gości dużą retrospoktywę monograficzną dzieł Kandinskiego z ponad 100 obrazami z kolekcji Museo Centre Pompidou w Paryżu.

Wystawa ukazuje dzieło artysty i zgłębia, poprzez jego doświadczenia życiowe, podróże i relacje z innymi mu współczesnymi artystami artystyczną i duchową rewolucję, której był bohaterem. Ta ważna retrospektywa, którą stolica regionu Lombardia poświęca rosyjskiemu mistrzowi nie ogranicza się do uczczenia malarza i teoretyka, ale stara się także rzucić światło na wyjątkowość i ładunek emocjonalny wyrażony poprzez dzieła rosyjskiego artysty.

Kandinskiemu udało się połączyć różne formy twórczości kreatywnej (malarstwo, muzyka, sztuka ludowa i dla dzieci) i zmniejszyć podziały artystyczne między różnymi szkołami myślenia. Począwszy już od wczesnych doświadczeń w Rosji, kiedy zajmował się głównie portretami i tradycyjną tematyką, aż do stopniowego upraszczania i stylizacji form; od doświadczeń w Bauhausie w Weimarze aż do początku lat 30-tych.

Uważany za twórcę abstrakcjonizmu, Kandinsky uosabia ważny etap ewolucji malarskiej XX wieku. Wraz z Franzem Marc, Paulem Klee i innymi założył w 1912 roku grupę nazywaną ”Błękitny Jeździec”, która miała na celu propagowanie sztuki współczesnej, również poprzez szczególne związki z muzyką. Ta ostatnia, wraz z duchowymi i symbolicznymi skojarzeniami kolorów miała dotrzeć bezpośrednio do duszy obserwatora.

Kup bilety online

Wizyta w Palazzo Reale w Mediolanie jest zatem skonstruowana jak symfonia kropek, linii, powierzchni i kolorów, w której każdy z elementów spełnia konkretnie określoną funkcję komunikacyjną i symboliczno-muzyczną. Dzieła Kandinskiego przekazują poczucie równowagi i wewnętrznego spokoju (może dlatego zostały one zaklasyfikowane jako sztuka zdegenerowanej przez Adolfa Hitlera w 1937 roku) odzwierciedlonego w starannie przemyślanych kompozycjach i kolorach, w których każdy odcień i kształt odpowiada konkretnym dźwiękom i różnym barwom instrumentów muzycznych.

Sztuka Kandinskiego, która sprawia wrażenie prostej i lekkiej, jest w rzeczywistości skomplikowaną grą partytur, granych przez niewidzialną orkiestrę, która prowadzi oglądającego tanecznym krokiem od jednego dzieła do kolejnego. W mediolańskim Palazzo Reale zwiedzający nie tylko mogą oglądać sztukę Kandinskiego, lecz również słuchać jej i „przeżywać” osobiście.

Kup bilety online