Koloseum świętuje wystawą “Konstantyn 313 r.n.e.” otwarcie na chrześcijaństwo

Koloseum świętuje wystawą “Konstantyn 313 r.n.e.” otwarcie na chrześcijaństwo

821365588167

Koloseum gości, w dniach 11 kwietnia – 15 września wystawę „ Konstantyn 313 r.n.e” upamiętniającą rocznicę wydania w 313 r. n.e. Edyktu o Tolerancji .

Wystawa jest powtórką wielkiego sukcesu jaki odniosła w Mediolanie, gdzie była pokazywana w Palazzo Reale, w dniach 25 października-24 marca. Teraz dotarła do rzymskiego Koloseum, wzbogacona o nową sekcję całkowicie poświęcona stolicy, przygotowaną przez Mariarosa Barbera, naczelnik urzędu ochrony dóbr archeologicznych w Rzymie, bohaterkę wielkich odkryć związanych właśnie z Konstantynem, między innymi nowych pomieszczeń publicznych w Palazzo Sessoriano, w obszarze Santa Croce oraz domus wysokich urzędników na dworze cesarzowej Heleny.

Edykt o Tolerancji, któremu poświęcona jest wystawa w rzeczywistości był „Edyktem mediolańskim”, wydanym przez cesarza części wschodniej imperium, Konstantyna, i Licyniusza, cesarza części zachodniej. Na mocy edyktu umożliwiono, po wielu wiekach krwawych prześladowań legalne wyznawanie chrześcijaństwa. Edykt przewidywał również zwrot wszystkich dóbr skonfiskowanych chrześcijanom oraz rekompensatę za poniesione przez nich szkody.

W ten sposób rozpoczął się nowy okres w historii dziejów, charakteryzujący się innowacyjnym podejściem do polityki i kultury, a także tolerancją, której wcześniej brakowało. Edykt po raz pierwszy dawał możliwość wyboru chrześcijaństwa jako wyznawanej religii i odbierał pogaństwu tytuł religii państwowej.

Na wystawie można znaleźć ponad 170 tysięcy archeologicznych i artystycznych eksponatów pochodzących z całej Europy, podzielonych na różne działy, każdy poświęcony innemu zagadnieniu historycznemu, artystycznemu i religijnemu z okresu panowania Konstantyna. Eksponaty są cennymi, często luksusowymi przedmiotami o wartości artystycznej, należącymi do dworu. Znajdziemy wśród nich także broń i symbole triumfu cesarza.

Ważny dział poświęcony jest matce cesarza, Helenie, cesarzowej i świętej. Podkreślona została wyjątkowość jej osoby, zarówno na dworze cesarskim jaki i w Kościele.

Wystawione eksponaty pochodzą z wielu muzeów i instytucji publicznych, zarówno włoskich jak i zagranicznych. Z Muzeów Kapitolińskich pochodzi słynna rzeźba siedzącej Heleny, z wiedeńskiego Kunsthistorisches Muzeum między innymi pierścień z przedstawieniem Krismon. Z Londynu, a w szczególności z Muzeum Wiktorii i Alberta pochodzi rzadko spotykany fragment zdobionego haftem materiału z przedstawieniem Krimson, pochodzący z V wieku. Z British Museum złoty wisior ze złotą monetą przedstawiającą Konstantyna. Biblioteka Narodowa w Paryżu wypożyczyła cenną kameę pochodzącą z IV wieku, być może związaną z triumfem Konstantyna. Należy pamiętać także o renesansowych malowidłach inspirowanych legendą o Helenie i odkryciu Krzyża, z których na wyróżnienie zasługują obraz Święta Helena, pędzla Cima da Conegliano wypożyczony z National Gallery w Waszyngtonie.