Polityka prywatności

zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 i obowiązującymi przepisami

gdpr-eu

Wprowadzenie: RODO i prywatność

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) to rozporządzenie (UE 2016/679), za pomocą którego Komisja Europejska zamierza wzmocnić i ujednolicić ochronę danych osobowych obywateli i rezydentów Unii Europejskiej, zarówno w jej granicach, jak i poza nimi. Rozporządzenie to zastępuje przepisy poszczególnych państw w zakresie prywatności i obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z oficjalnym tekstem RODO, stroną Urzędu Ochrony Danych i dedykowaną stroną w Wikipedii.

Zgodnie z RODO niniejsze oświadczenie ma na celu jasne i proste wyjaśnienie, jakie dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem tej witryny, gdzie są przechowywane, jak długo, w jakim celu i jak możesz je zaktualizować lub zażądać ich usunięcia.

Kto jest administratorem danych: New Globus Viaggi

Florence-tickets.com, Italy-tickets.com, rome-tickets.com, milan-tickets.net, colosseum.tickets, pompeii.tickets, virtualuffizi.com i uffizifirenze.it (do których odnosimy się jako "Florence-Tickets") są witrynami należącymi do New Globus Viaggi s.r.l. - VAT IT04690350485, do których później odnosimy się po prostu jako "New Globus Viaggi".

New Globus Viaggi s.r.l., nasza firma, ma siedzibę we Florencji, Via Pier Capponi 32, ZIP CODE 50132 (Włochy).

New Globus Viaggi zarządza stronami wymienionymi powyżej i kontroluje zarządzanie danymi osobowymi, jak opisano w niniejszym oświadczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) - rozporządzenie UE 2016/679).

Możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres newglobusviaggisrl@registerpec.it (PEC) lub amministrazione@newglobus.it

Na jakiej podstawie prawnej New Globus Viaggi gromadzi dane osobowe i zarządza nimi?

New Globus Viaggi wykorzystuje jako podstawę prawną potrzebę przetwarzania danych osobowych w celu realizacji swoich usług, które obejmują sprzedaż produktów i usług turystycznych, komunikację transakcyjną zamówień w katalogu Florence-Tickets. Bez gromadzenia wymaganych danych nie byłoby możliwe świadczenie wyżej wymienionych usług.

New Globus Viaggi opiera się zatem na swoim uzasadnionym interesie handlowym, aby świadczyć swoje usługi, promować je, zapobiegać oszustwom i spamowi oraz ulepszać swoje usługi.

Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo, poprosimy Cię o zgodę przed przetwarzaniem Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Jakiego rodzaju dane gromadzi New Globus Viaggi na Florence-Tickets?

New Globus Viaggi gromadzi informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem formularzy kontaktowych i/lub formularzy zakupu na tej stronie. W przypadku użytkowników, którzy proszą o informacje lub zakup produktów lub usług, takie dane obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i wszelkie inne informacje, które zdecydujesz się wpisać w swojej prośbie.

W przypadku użytkowników, którzy chcą dołączyć do naszego programu partnerskiego, zbieramy dane dotyczące nazwy firmy, oficjalnej strony internetowej, numeru telefonu i adresu e-mail, zainteresowań biznesowych, miasta i prowincji, a także daty żądania i witryny, z której zostało wysłane żądanie.

W przypadku każdego przesłania formularza na naszych stronach gromadzimy dane związane z używaną przeglądarką i systemem operacyjnym oraz adresem IP, aby zwalczać spam i identyfikować wszelkie problemy z użytecznością naszych witryn w określonych konfiguracjach i urządzeniach.

Gdy odwiedzasz nasze witryny, automatycznie zbieramy pewne informacje. Na przykład Twój adres IP, datę i godzinę dostępu do naszej witryny, używany sprzęt, oprogramowanie lub przeglądarkę oraz informacje o systemie operacyjnym komputera i ustawieniach językowych. Zbieramy również informacje o Twoich kliknięciach i przeglądanych stronach, a także informacje o witrynach lub kampaniach marketingowych, z których korzystałeś, aby dotrzeć do naszych witryn.

Dlaczego New Globus Viaggi gromadzi te dane na Florence-Tickets?

Dane przesyłane do nas za pośrednictwem formularza na tych stronach są w pierwszej kolejności wykorzystywane do dostarczania informacji, w tym wszelkich ofert, wyraźnie wymaganych za pośrednictwem samego formularza.

W przypadku danych dotyczących użytkowników, którzy chcą dołączyć do naszego programu partnerskiego, gromadzimy informacje, które użytkownik wprowadza w formularzu w celu wysłania, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, informacji i umowy o przystąpieniu do programu partnerskiego, a także powiązanej komunikacji transakcyjnej dotyczącej zamówień i wszystkiego innego, co jest istotne dla oferowanej usługi w przypadku, gdy użytkownik dołącza do naszego programu partnerskiego.

Tylko w przypadku wyraźnej zgody możemy również wysyłać wszelkie oferty dotyczące usług związanych z widocznością na naszych stronach lub w każdym przypadku skierowanych do produktów i usług, które uważamy za interesujące dla użytkownika.

New Globus Viaggi przechowuje żądania w swoich archiwach do celów statystycznych i jako kopię zapasową, aby w razie potrzeby móc wysłać je ponownie.

Osobom, które złożyły zapytanie lub dokonały zakupu, New Globus Viaggi wysyła również wiadomość e-mail potwierdzającą, że zapytanie lub zakup zostały dokonane prawidłowo, a wiadomość ta może zawierać informacje, w tym linki do artykułów i ofert na stronach New Globus Viaggi.

Tylko w przypadku uzyskania wyraźnej zgody, New Globus Viaggi może wysyłać dalsze wiadomości handlowe pocztą elektroniczną lub SMS-em, zawierające informacje i oferty dotyczące jej Produktów i Usług.

W celu wysyłania dalszych informacji handlowych pocztą elektroniczną lub SMS-em zawierających informacje i oferty stron trzecich lub partnerów New Globus Viaggi może być wymagana dalsza wyraźna zgoda.

Wreszcie, dane wprowadzone w formularzach mogą być wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych kampanii reklamowych online (remarketing) zamiast ogólnych reklam, za pośrednictwem wyspecjalizowanych platform, takich jak Google Adwords, Bing Ads, Facebook Advertising i Criteo. W tym przypadku użytkownicy witryn są grupowani w wirtualne listy, w formie zbiorczej, której nie można przypisać do poszczególnych użytkowników, w oparciu o wprowadzone informacje i wybory dokonane na tej stronie i na innych należących do New Globus Viaggi, w oparciu o witrynę i odwiedzane strony oraz działania wykonane na stronie, takie jak wysłanie zapytania lub zapisanie się do newslettera. W ten sposób staramy się wyświetlać reklamy dostosowane do Twoich zainteresowań za pośrednictwem platform reklamowych, takich jak Google Adwords, Bing Ads, Facebook Advertising i Criteo, zamiast reklam ogólnych.

Gdzie przechowywane są zebrane dane i jak długo?

Dane zbierane zarówno za pośrednictwem naszych formularzy, jak i podczas przeglądania naszych witryn są gromadzone za pośrednictwem następujących platform:

 • GoogleAnalytics - dla danych związanych z nawigacją i zakupami na stronie.

 • GoogleTag Manager - dla danych związanych z nawigacją i zakupami na stronie.

 • Criteo - dane dotyczące zakupów, nawigacji i wyborów dokonywanych na stronie.

 • InspectLet - dane dotyczące nawigacji i zakupów w witrynie.

 • Bing Ad s - dane dotyczące nawigacji i zakupów w witrynie.

 • GoogleAdWords - dane dotyczące nawigacji i zakupów w witrynie.

 • GoogleGmail - każdy formularz generuje wiadomość e-mail zaadresowaną do New Globus Viaggi, która przechowuje je na kontach Gmail(Google Suite)

 • Pages Documenti Google - dane mogą być eksportowane do dokumentów przechowywanych w usłudze Google, Google Suite

 • Mailchimp - dla żądań wysyłanych za pośrednictwem formularzy i subskrypcji naszego newslettera

 • Amazon SES AWS - dla żądań wysyłanych za pośrednictwem formularzy i zapisów do naszego newslettera

 • Na bazach danych przechowywanych na naszych serwerach u dostawcy OVH.com

 • Na dokumentach i bazach danych przechowywanych w siedzibie New Globus Viaggi we Florencji we Włoszech.

 • Na dokumentach i bazach danych przechowywanych w usłudze Amazon AWS

Przekazywanie danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności może obejmować transfer za granicę do krajów, które nie zapewniają kompleksowych i pełnych przepisów o ochronie danych, takich jak przepisy krajów Unii Europejskiej. Tam, gdzie wymaga tego prawo wspólnotowe, będziemy przekazywać dane osobowe wyłącznie odbiorcom, którzy zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Google, Bing, Amazon, Facebook, Criteo i Mailchimp są wiodącymi międzynarodowymi firmami, a ich serwery są rozmieszczone na całym świecie, w tym poza krajami UE. OVH.com posiada własne serwery w Beauharnois w Kanadzie. W niektórych przypadkach dane mogą być również przechowywane w innych centrach danych sieci OVH.com. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z siecią centrów danych OVH.com lub skontaktuj się z nami. New Globus Viaggi ma siedzibę we Florencji we Włoszech.

New Globus Viaggi opiera się na specjalnych procedurach, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych, a także ich niewłaściwemu wykorzystaniu. Tylko upoważniony personel może uzyskać dostęp do danych osobowych podczas wykonywania swojej pracy. Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak uznamy to za konieczne, aby umożliwić Ci korzystanie z naszych usług, świadczenie naszych usług, reklamowanie naszych usług, prowadzenie naszej działalności gospodarczej, przestrzeganie zobowiązań prawnych i rozwiązywanie wszelkich sporów. Wszystkie przechowywane przez nas dane osobowe podlegają niniejszej Polityce prywatności. Jeśli masz pytania dotyczące konkretnego okresu przechowywania danych dla określonych rodzajów danych osobowych, które przetwarzamy, skontaktuj się z nami w sposób wskazany poniżej.

Dane zebrane za pośrednictwem formularzy zapytania i/lub zakupu docierają, w formie wiadomości e-mail, zarówno do New Globus Viaggi, która zarządza stronami Florence-Tickets, jak i do nadawcy. Poza wykorzystaniem określonym w niniejszym oświadczeniu, dane nie są udostępniane żadnym innym stronom trzecim.

Dane zebrane za pośrednictwem formularzy, za pomocą których użytkownik chce przystąpić do programu partnerskiego, nie są udostępniane przez New Globus Viaggi żadnym stronom trzecim.

Dane dotyczące przeglądania i korzystania z witryn gromadzone za pośrednictwem narzędzi takich jak Google Analytics są udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej (bez możliwości przypisania do poszczególnych użytkowników) współpracownikom i partnerom New Globus Viaggi.

Osobom trzecim, którym New Globus Viaggi powierza wykonywanie określonych czynności, takich jak zgodność podatkowa, doradztwo informatyczne lub handlowe, zapobieganie oszustwom, odzyskiwanie należności. W takich przypadkach odbiorcy komunikacji są wyznaczani jako podmioty przetwarzające dane.

Dane karty kredytowej

Dane karty kredytowej są przetwarzane i przechowywane przez Mercury Payment Services S.p.A. VAT 11247650150 - Gruppo Intesa San Paolo, z siedzibą w Viale Giulio Richard, 7 - CAP 20143 Mediolan, która obsługuje transakcje kartą kredytową. To zawsze Mercury Payment Services S.p.A. przetwarza i przechowuje dane, jeśli wymagane jest, aby powtarzające się płatności były dokonywane poprzez automatyczne obciążenie karty kredytowej lub aby dane były przechowywane w taki sposób, aby uniknąć podawania ich przy okazji nowych zakupów. Mercury Payment Services S.p.A. działa jako administrator danych, zapewniając politykę i prosząc, w razie potrzeby, o zgodę na przetwarzanie. New Globus Viaggi przechowuje tylko pierwszą i ostatnią cyfrę karty kredytowej, aby umożliwić użytkownikowi łatwą identyfikację w przyszłości.

W jaki sposób New Globus Viaggi zarządza danymi osobowymi dzieci?

Usługi oferowane przez New Globus Viaggi.com są przeznaczone wyłącznie dla osób powyżej 16 roku życia. W przypadku osób poniżej 16 roku życia korzystanie z naszych usług jest dozwolone wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli dowiemy się o przetwarzaniu danych osób poniżej 16 roku życia bez ważnej zgody krewnego lub opiekuna prawnego, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia takich danych.

W jaki sposób możesz sprawdzić, zaktualizować i ewentualnie usunąć dane osobowe, które udostępniłeś New Globus Viaggi?

Na prośbę właściciela i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) - Rozporządzenie UE 2016/679), New Globus Viaggi zobowiązuje się do sprawdzenia, zmodyfikowania lub usunięcia danych osobowych będących w jej posiadaniu.

Aby to zrobić, najprostszym sposobem jest wysłanie wiadomości e-mail na adres amministrazione@newglobus.it lub newglobusviaggisrl@registerpec.it, w której możesz poprosić nas o sprawdzenie, aktualizację lub trwałe usunięcie danych dotyczących Ciebie przechowywanych w naszych archiwach.

Cała nasza komunikacja wysyłana za pośrednictwem platformy Mailchimp, serwera tej witryny, za pośrednictwem SMTP dostawcy OVH.com lub za pośrednictwem Amazon SES AWS zawiera również link, za pomocą którego możesz zaktualizować dane i zgodę, a ostatecznie zdecydować, że nie chcesz się z nami ponownie kontaktować w przyszłości.

Dokładamy wszelkich starań, aby szybko i wyczerpująco odpowiedzieć na każde żądanie, co jest naszym obowiązkiem. W każdym przypadku użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Niniejsza Polityka może zostać zmieniona w przyszłości, więc odwiedzaj tę stronę regularnie, aby dowiedzieć się o wszystkich aktualizacjach.


Metoda przetwarzania

Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i telematycznych i/lub ręcznie (na przykład na papierze) przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane zostały zebrane, a tym samym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opcjonalne dostarczanie danych

Poza danymi określonymi dla danych nawigacyjnych, użytkownicy/odwiedzający mogą swobodnie podawać swoje dane osobowe. Ich brak może wiązać się jedynie z niemożnością uzyskania wymaganych danych.

Prawa zainteresowanych stron

Użytkownicy/odwiedzający mają prawo dostępu do dotyczących ich danych w dowolnym momencie oraz do korzystania z innych przysługujących im praw (żądania pochodzenia danych, korekty, aktualizacji lub integracji niedokładnych lub niekompletnych danych, anulowania lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, a nawet sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z uzasadnionych powodów) przewidzianych w art. 7 Kodeksu Prywatności, kontaktując się z administratorem danych bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem poniższych danych.

Administrator danych

New Globus Viaggi s.r.l. - Via Pier Capponi 32 - 50132, Firenze (FI) - VAT: 04690350485 - PEC: newglobusviaggisrl@registerpec.it

Ponieważ instalacja plików cookie i innych systemów śledzenia obsługiwanych przez strony trzecie za pośrednictwem usług używanych w tej Aplikacji nie może być technicznie kontrolowana przez Administratora, wszelkie konkretne odniesienia do plików cookie i systemów śledzenia zainstalowanych przez strony trzecie należy traktować jako orientacyjne. Aby uzyskać pełne informacje, zapoznaj się z polityką prywatności wszelkich usług stron trzecich wymienionych w tym dokumencie. Biorąc pod uwagę obiektywną złożoność związaną z identyfikacją technologii opartych na plikach cookie i ich bardzo ścisłą integrację z funkcjonowaniem sieci, użytkownik jest proszony o skontaktowanie się z administratorem danych, jeśli chce uzyskać dodatkowe informacje na temat korzystania z samych plików cookie i ich wykorzystania - na przykład przez strony trzecie - za pośrednictwem tej witryny.


Prawa autorskie

Cała zawartość witryny, w tym tekst, zdjęcia i grafika, jest własnością New Globus Viaggi, z wyjątkiem treści fotograficznych będących własnością osób trzecich i wykorzystywanych za zgodą. Cała zawartość strony jest chroniona włoskimi i europejskimi prawami autorskimi, żadna zawartość nie może być kopiowana lub nawet częściowo imitowana bez uprzedniej pisemnej zgody New Globus Viaggi.

Jak się z nami skontaktować

W celu uzyskania wyjaśnień lub dalszych informacji dotyczących niniejszej polityki prywatności, zarządzania Twoimi danymi osobowymi i korzystania z plików cookie na tej stronie, możesz skontaktować się z nami za pomocą poniższego formularza kontaktowego.

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2018 r