<p>Alles over Michelangelo's David</p>

Alles over Michelangelo's David

331442759352

Beschouwd als één der mooiste beeldhouwwerken ooit door de mens aanschouwd, is Michelangelo's David één van de grootste meesterwerken aller tijden. Zoals alle waardevolle en belangrijke dingen heeft ook David een bijzondere geschiedenis; laten we het samen ontdekken.

In juli 1501 werd Michelangelo teruggeroepen naar Florence voor een opdracht van de Opera del Duomo. Hij wed gevraagd voor een beeld van grandieuze proporties, een David, wat gehouwen moest worden uit een groot blok marmer wat verwaarloosd achter gelaten was op de binnenplaats van de Opera del Duomo. Dit blok van wit Carrara marmer werd eerder toevertrouwd aan twee beeldhouwers, Agostino di Duccio in 1464 en Antonio Rossellino in 1475, maar beiden hadden zich van het project verwijderd vanwege de talrijke imperfecties van het materiaal wat de stabiliteit van een werk van zo'n buitengewoon formaat in gevaar zou hebben gebracht. 

In die periode was Michelangelo slechts 26 jaar oud, maar hij was reeds de meest beroemde en best betaalde kunstenaar uit de tijd dankzij de schoonheid van de door hem vervaardigde Vaticaanse  Pietà. De jonge Michelangelo nam de uitdaging aan en gedurende drie jaar, van 1501 tot 1504 werkte hij onvermoeid aan de vervoltooing van de David.

De Opera del Duomo had religieuze onderwerpen voor het beeld vastgesteld, maar niemand had zo'n interpretatie als die van Michelangelo voorzien. In het Boek van Samuel in de bijbel wordt inderdaad het verhaal verteld van de herdersjongen David die de confrontatie met de angstaanjagende reusachtige leider van de Filistijnen, Goliath, aangaat. De Koning der Joden, Saul, bood de jongen zijn harnas aan, maar hij gebruikte het niet want het was te groot voor zijn slanke lichaam. En dus, gewapend met slechts zijn slinger, bevecht hij de reus door hem te treffen met een steen in z'n hoofd, waarna hij hem onthoofdt. Michelangelo beeldt David uit nèt voordat hij de reus aanvalt, met het figuur in gespannen toestand, aangespannen spieren en met concentratie in de ogen. Het lichaam, de krachtige spieren, lijken er klaar voor te zijn om tot actie over te gaan, om naar Goliath te gooien. Michelangelo koos er ook voor om David helemaal naakt af te beelden, gewapend met slechts zijn geloof in God, rede en intellect en slinger en steen.

Het beeldhouwwerk ademt zonder twijfel de sfeer van de esthetiek van de klassieke cultuur, maar het belichaamt tevens de Renaissance mens, met zijn moraal en rationaliteit, hoofdpersoon in de geschiedenis en bewust van zijn capaciteiten. De gezichtsuitdrukking geeft de morele kracht van het karakter en de superioriteit van de menselijke rede over brute en irrationele kracht weer. David denkt, voordat hij zijn vijand aanvalt.

Het beeld, met zijn 4,10 meter lengte en vijf ton aan gewicht, werd gepresenteerd aan het Commité van de Opera del Duomo en aan de vaandeldrager van de Florentijnse Republiek,  Pier Soderini in 1504 en wekte terstond ontzag op vanwege zijn grootsheid. Na een langduring debat koos men voor Michelangelo's David een standplaats van absoluut prestige: voor het  Palazzo della Signoria, waar het arriveerde na een moeizaam en hachelijk transport door de straten van de stad.

"De Reus" werd verplaatst onder de verbaasde blikken van de Florentijnen door de straten van het stasdcentrum richting Piazza della Signoria, op middernacht 14 mei 1504, vervoerd door meer dan 40 man. Het kwam vier dagen later aan op bestemming. 

Door de keuze om het beeld op het Piazza della Signoria te plaatsen werd de David onmiddelijk een  vrijheidssymbool tegen de machtige vijanden uit die tijd. Het werd de spreekbuis voor waarden zoals trots, moed en deugd van de Florentijnse Republiek.

Maar het was nog niet klaar. Michelangelo ging door met het werken aan de finishing van de David gedurende de zomer en tenslotte vond de inhuldiging plaats op 8 september 1504 voor het Palazzo Vecchio, waar het verbleef tot juli 1873, toen men besloot om het werk te verhuizen naar de Galleria dell'Accademia om door weersomstandigheden veroorzaakt verval te verkomen. Tegenwoordig vinden we op het Piazza della Signoria een copie.