Galeria Akademii: historia

Galeria Akademii: historia

921472742805

Galeria Akademii we Florencji została założona w 1784 r. przez Wielkiego Księcia Toskanii Leopolda II razem z, istniejącą do dzisiaj, Akademią Sztuk Pięknych, szkołą przeznaczoną do nauki sztuki w budynku należącym dawniej do Szpitala św. Mateusza i przylegającym do niego dawnym klasztorze św. Mikołaja z Cafaggio. Galeria została wybudowana do przechowywania dzieł sztuki, służących do kształtowania młodych artystów, miała być miejscem, gdzie mogliby oni znaleźć dzieła (oryginalne i reprodukcje), na których opieraliby swoją wiedzę, naukę i sztukę imitacji na drodze artystycznego kształcenia. Przechowywano tutaj odlewy gipsowe, szkice, modele i różne rysunki.

Z upływem czasu Galeria stopniowo wzbogacała się o obrazy pochodzące z klasztorów zamkniętych przez Wielkiego Księcia Leopolda II pod koniec XVIII w. oraz przez Napoleona w 1810 r. W 1873 r. przeniesiono z Piazza della Signoria słynny posąg Dawida dłuta Michała Anioła, w celu ochronienia go przed wpływem czynników atmosferycznych. Aby dodatkowo podnieść rangę posągu, Emilio De Fabris wykonał nad nim przeszklony świetlik. Posąg ustawiono w specjalnie stworzonej dla niego Trybunie.

Galeria Akademii została otwarta dla zwiedzających w 1892 r., a około 1950 r. otworzono Salę Kolosa i Sale Bizantyjskie. Do Galerii Akademii włączono również gipsotekę Lorenza Bartoliniego oraz bogaty dział poświęcony instrumentom muzycznym, który dowodzi pasji Medyceuszy do teatru i muzyki.

Galeria została stworzona do przechowywania wielkich dzieł sztuki, co odzwierciedlone zostało w jej wyjątkowej, scenograficznej architekturze. Wraz z upływem czasu, w XIX i XX wieku, zbiory zmieniły się. Przyczyną tego było z jednej strony ich wzbogacanie, z drugiej wypożyczenia i zwroty z innych florenckich galerii, w szczególności Uffizi.

Dzisiaj Galeria Akademii we Florencji przechowuje jedne z najpiękniejszych dzieł Michała Anioła. Najważniejszym z nich jest Dawid (1501), symbol Florencji na świecie i arcydzieło renesansu. W Galerii znajdują się ponadto inne słynne rzeźby dłuta Michała Anioła: Jeńcy, Święty Mateusz i Pietà z Palestriny. Jednak Galeria Akademii to nie tylko Michał Anioł. Pośród przechowywanych tu dzieł, które warto zobaczyć, zwracamy uwagę na Porwanie Sabinek Gianbologny, Madonnę z Dzieciątkiem i Madonnę del Mare Botticellego, znajdziemy tu także niektóre prace artystów takich jak: Perugino, Filippino Lippi, Pontormo i Bronzino.