Matthias Corvinus, koning van Hongarije, en Florence tentoonstelling in het San Marco museum

Matthias Corvinus, koning van Hongarije, en Florence tentoonstelling in het San Marco museum

101383756223

2013 is het jaar van de Italiaanse cultuur in Hongarije en Florence viert de relatie tussen deze twee landen met een expositie in het  Museum of San Marco, rondom de figuur van Matthias Corvinus, koning van Hongarije van 1459 tot 1490.

U heeft  tot 6 januari de tijd om te ontdekken wat de Hongaarse koning verbond met het humanisme van Florence, haar cultuur en haar kunst.

De parallel met Lorenzo il Magnifico is onvermijdelijk; hij was misschien wel de belangrijkste promotor van het Florentijnse humanisme en absoluut de grootste en onbetwiste beschermheer van de kunsten. Beiden, in hun respectievelijke steden, waren belangrijke figuren in intellectuele kringen en waren met elkaar niet slechts verbonden op diplomatische gronden, maar vooral door hun gedeelde passie voor cultuur, kennis en kunst. 

De expositie is het resultaat van een samenwerking van Hongaarse en Florentijnse geleerden. Men koos het museum van San Marco als expositieruimte vanwege de belangrijke rol die de bibliotheek van het Domenicaanse klooster speelde wat betreft de ontwikkeling van de humanistische cultuur. Het monumentele gebouw waar de expositie plaats vindt werd gebouwd in 1444 door Cosimo de' Medici en was nagenoeg de eerste bibliotheek van de renaissance, een meetingpoint voor personages zoals Pico della Mirandola en Agnolo Poliziano.

Het doel van de tentoonstelling is om de verspreiding van de Florentijnse cultuur in Hongarije te illustreren en om te laten zien hoe dit werd gebruikt om een verheerlijkende representatie van de koning van Hongarije vorm te geven. Hij wilde in Europa de aandacht op zijn eigen persoon vestigen als de belangrijkste verdediger van het Christendom tegen het gevaar van het Osmaanse rijk.

Zo begint de expositie met het schetsen van de culturele omgeving en de scholing van Matthias Corvinus door middel van kunstwerken van Florentijnen die in het bezit waren van de Hongaarse koning, werken van Hongaarse kunstenaars die beïnvloed waren door de Florentijnen en de contacten van de koning met Florence, die meestal plaatsvonden via zijn afgezanten en adviseurs. 

Onder Matthias Corvinus ondervond het Hongaarse hof een heuse "renaissance" vernieuwing op cultureel en artistiek gebied maar ook vanuit een meer practisch en concreet oogpunt. De architectuur en de decoratie van het Paleis van Buda en de Visegrád residence waren inderdaad diepgaand beïnvloed door de Florentijnse renaissance, zoals blijkt uit overblijfselen van sculpturen die in recente opgravingen werden gevonden.

Het meest duidelijke voorbeeld van de fascinatie die de Florentijnse kunst had is de draperie van de troon van Matthias Corvinus: dit kwam rechtstreeks uit het atelier van Antonio del Pollaiuolo en vat samen wat in het Florence uit die dagen in de mode was.

Op deze manier wordt benadrukt hoe in de tweede helft van de vijftiende eeuw Florence in staat was om het imago, de cultuur en de schitteringen van de stad over te brengen op prestigieuze plaatsen, zoals het Hongaarse hof. Lorenze de' Medici droeg ongetwijfeld bij aan het steunen en verspreiden hiervan. Behalve de invloed van Lorenzo droeg echter ook Beatrice di Aragone, die met Matthias trouwde in 1476, bij aan de waardering van renaissance kunst aan het hof van Buda.

Er worden werken ten toongesteld afkomstig uit verschillende soorten musea en bibliotheken uit Europa en uit de rest van de wereld: schilderkunst, beeldhouwkunst, keramiek, miniaturenpainting, sculpture, ceramics, miniatures, to demonstrate how the Hungarian humanism has its roots in Italy. A cultural heritage which had not been lost but rather has remained until today at the basis of Hungarian culture.