Het brein van Leonardo. Leonardo's tekeningen uit de Codex Atlanticus in Milaan

Het brein van Leonardo. Leonardo's tekeningen uit de Codex Atlanticus in Milaan

831428426786

Tot 31 oktober is er in Milaan de expositie Het brein van Leonardo. Leonardo's tekeningen uit de Codex Atlanticus te zien in de Pinacoteca Ambrosiana en in de sacristie van Bramante in het klooster van Santa Maria delle Grazie. Een evenement dat gericht is op de persoon Leonardo, de rijkdom van de thema's waarvan hij zich bediende, de verscheidenheid van zijn interesses en studies en zijn bijzondere kunst tijdens de Italiaanse renaissance.

De tentoonstelling laat een collectie van 88 bladen zien - tentoongesteld in twee periodes, drie maand per keer - die enkele van de belangrijkste hoofdthema's in kunst, technologie en wetenschap laat zien en waarin Leonardo geinteresseerd was tijdens zijn carrière, onderverdeeld in de volgende secties: hydraulische studies, literaire oefeningen, architectuur en toneel ontwerp, mechanica en machineleer, optiek en perspectief, mechanische vliegkunde, meetkunde en algebra, studies omtrent de aarde en de cosmos en schilderkunst en beeldhouwkunst.

Vooral de sectie "Apparaten en uitvindingen" behandelt één van de meest spectaculaire onderzoeksgebieden van Leonardo: de vliegende mens. Dit wordt in deze expositie weergegeven door vier studies waarin de vliegmachine geassocieerd wordt met bewegende vleugels.

Bijzonder interessant is ook de analyse van het architectuur thema. Op de tentoonstelling kan men bijvoorbeeld een afbeelding bewonderen van de kruisvorm van een kerk die herinnert aan de absis van de Santa Maria delle Grazie kerk in Milaan, tekeningen van achtzijdige gebouwen, de studie voor de tiburio van de kathedraal van Milaan, tekeningen van een onderaardse tunnel, van een fort met een half-stervormig grondplan en van een ophaalbrug. 

De expositie brengt tevens een serie tekeningen bijeen waarin Leonardo zich uitspreekt over een zeer belangrijk principe, wat betrekking heeft op de wetten die het leven van de menselijke "machine" reguleren en op het bestaan van de aarde, geinterpreteerd als een levende reus met aders, botten, longen en vitale organen.

De ontdekking van het artistieke genie van Leonardo wordt verder vervolgd door het tentoonstellen van de "Musicus" en het "Portret van een vrouw". In de Pinacoteca, die 24 zalen telt, kunnen bezoekers een grootse reis maken door de wereld van kunst beginnend bij de meesterwerken uit de renaissance waarbij werk te zien is van Botticelli, Titiaan en Bramantino, maar ook van Rafaël en Caravaggio. Tevens is er een kopie te zien van het  Laatste Avondmaal  uitgevoerd in 1619 waartoe Vespino de opdracht kreeg om de authentieke afbeelding van Leonardo's meesterwerk te conserveren.

De expositie, in het licht van en opgezet in samenloop met de Expo 2015, sluit de reeks exposities af die in 2009 begonnen waren ter gelegenheid van de vierhonderdjarige openstelling tot het publiek van de Ambrosiana, met de bedoeling om bezoekers in staat te stellen om de hele Codex Atlanticus te kunnen bewonderen.

De Codex Atlanticus is de grootste en meest bijzondere collectie van Leonardo's bladen, een enorm boekwerk samengesteld tegen het einde van de zestiende eeuw door de beeldhouwer Pompeo Leoni, die hele reeksen geschreven werk en tekeningen van da Vinci samenvoegde, bestaande uit ongeveer 1,750 werken, die het hele intellectuele leven van Leonardo beslaan; een periode van meer dan veertig jaar. Het werd in 1622 voor 300 'scudi' opgekocht door de Milanese edelman Galeazzo Arconati die het op zijn beurt, samen met 11 andere manuscripten van Leonardo, doneerde aan de Biblioteca Ambrosiana, waar het zich sindsdien bevindt. Het is nu voor de eerste keer in de geschiedenis dat de beroemde bladen van de Codex Atlanticus door Leonardo da Vinci voor het algemene publiek zichtbaar zijn in de oude Leeszaal van de Biblioteca Ambrosiana, voor de gelegenheid deel uitmakend van de expositie in de Pinacoteca.