Een goede afloop voor Orpheus en Eurydike in het Bargello museum

Een goede afloop voor Orpheus en Eurydike in het Bargello museum

421439198794

In  het Nationale Museum van de Bargello in Florence wordt tot 11 oktober de tentoonstelling "The Ascent of Orpheus: Between and Beyond Representation and Abstraction" gehouden, waar werken te zien zijn van de Amerikaanse kunstenaar Adi Da Samraj. Het is de eerste keer dat er een hedendaagse kunstenaar te zien is in het Bargello. Het gepresenteerde werk komt uit de suites Orpheus One en Linead One (2007)en is te zien in de twee gallerijen die uitkijken op de binnenplaats.

Overleden in 2008 heeft Adi Da in meer dan veertig jaar nieuwe vormen van digitale technologie onderzocht, door het te combineren met vloeibare aspecten waardoor complexe en geraffineerde grafische effecten ontstaan. Samraj heeft een artistiek oevre gecreërd bestaande uit tekeningen, schilderijen, sculpturen en een grote productie aan baanbrekend fotografisch, videografisch en digitaal samengesteld werk. Vanaf 2000 brengt hij  zijn werken onder in suites waarin figuratieve en abstracte verbeeldingen samenvoegd worden.

Het thema van de expositie is een nieuwe vertelling van de mythe van Orpheus en Eurydike waarin, in tegenstelling tot wat de mythe oorspronkelijk verhaalde, de jonge Orpheus in staat is om Eurydike uit de onderwereld te leiden. Voor deze werken gebruikte de kunstenaar primaire kleuren. Orpheus wordt weergegeven in blauw terwijl Eurydike geassocieerd wordt met rood en geel (wat het donkere rijk van het lijden rpresenteert). De twee bewegen zich samen al fietsend vooruit door de onderwereld richting een wit licht . 

In de Bargello zijn negen panelen te zien maar ook multimedia projecten die een held weergeven die uit de wereld van het licht afdaalt in de duisternis om zijn geliefde weer terug te brengen. Een triomfantelijke opstijging wordt het centrale thema van de twee suites waarin de oudheid communiceert met digitale beelden, wat een enorme visuele impact oplevert.

De werken, sommigen zijn hier voor het eerst te zien, geven het einde weer van een onderzoeksperiode wat het proces behandelt om vormen te creëren met gebruik van methodes van de historische avant-garde. De Amerikaanse kunstenaar overschrijdt het klassieke perpectief en kiest voor een  a-perspectief wat afstanden elimineert en het opvult met kleur. Hij kiest tevens voor abstractie wat aan de ene kant de tegenhanger is van de "Geomes", de basis geometrsche vormen zoals vierkanten, cirkels en driehoeken en aan de ander kant de "Lineads", lijnen die vrijelijk uit de hand worden getekend. Het resultaat is een geheel wat geplaatst is in die mysterieuze en veelbetekenende ruimte van "between and over representation and abstraction."