<p>Frida Kahlo voor de eerste keer in Rome</p>

Frida Kahlo voor de eerste keer in Rome

921396608743

Italië draagt voor de eerste keer een tentoonstelling op aan de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. In de stallen van het Quirinaalpaleis in Rome worden, tot 31 augustus, 167 werken tentoongesteld, waaronder schilderijen en tekeningen van de kunstenares die haar complete carriëre beslaan en waarin haar relatie met de culturele en artistieke stromingen van die tijd centraal staan. Onder de meesterwerken - uit Mexico, Europa en de Verenigde Staten - bevinden zich meer dan 40 portretten en zelfportretten, waaronder het beroemde Zelfportret met Doornen Halsketting (1940), wat nooit eerder in Italië geëxposeerd werd, en het Zelfportret met Fluwelen Jurk uit 1926, geschilderd toen ze slechts 19 jaar oud was voor haar geliefde Alejandro Gomez Arias. Er worden in Rome tevens enige fotografische portretten ten toon gesteld, met name de portretten die gemaakt zijn door Nickolas Muray, Frida's geliefde gedurende 10 jaar, zoals Frida op Witte Bank, wat later een belangrijke cover werd voor de Vogue. Het project wordt afgerond door een selectie van tekeningen, zoals de schets in potlood voor het schilderij Henry Ford Ziekenhuis en het beroemde corset dat Frida gevangen hield na het ongeluk.

 

Het hoofdthema van de tentoonstelling is de zelfrepresentatie van Frida  door middel van de beeldtaal van verschillende periodes die nadruk leggen op de belangrijke betekenis die de kunstenares gehad heeft in het overbrengen van psichologische, culturele en iconografische waarden. Haar schilderijen zijn namelijk niet slechts een spiegel van haar biografische levensloop, wat gekenmerkt werd door het ongeluk waar zij in betrokken raakte op 17 jarige leeftijd en wat haar leven drastich veranderde, maar weerspiegelen ook de sociale en culturele transformaties die geleid hebben tot de Revolutie; haar schilderijen volgen ook de Revolutie. 

Frida Kahlo interpreteerde het inheemse verleden en de folkloristische tradities van haar cultuur door de expressie van zichzelf te vermengen met de verbeelding en de kleuren van de Mexicaanse folkloristische cultuur. Door haar werk te bestuderen wordt het aldus mogelijk om de met elkaar vervlochten culturele bewegingen te begrijpen die Mexico doorkruisten in die periode: van het revolutionaire Pauperisme tot het Stridentisme, van Surrealisme tot Magisch Realisme.

Naast de werken van Frida Kahlo worden ook werken tentoongesteld van andere kunstenaars die actief waren in die periode of die dichtbij Frida geleefd hebben, ofwel in artistieke zin ofwel in letterlijke zin; in de eerste plaats haar echtgenoot Diego Rivera, maar ook José Clemente Orozco, José David Alfaro Siqueiros, Maria Izquierdo en anderen.

De mythe die zich rond de persoon van Frida Kahlo heeft gevormd is van globale dimensie en het is ook duidelijk waarom. Onweerlegbaar icoon van de Mexicaanse cultuur van de twinigste eeuw, voorloopster van de feministische beweging en tevens een verleidelijk figuur voor hollywoodfilms: de kunstenares biedt zonder twijfel enorm veel inspiratie en beweegredenen tot fascinatie.