TERRANTICA. Gezichten, mythes en afbeeldingen van de Aarde in de antieke wereld tentoongesteld in Rome

TERRANTICA. Gezichten, mythes en afbeeldingen van de Aarde in de antieke wereld tentoongesteld in Rome

601432051116

Tot 11 oktober vindt er in het Colosseum in Rome een grootse tentoonstelling plaats over de aanbidding van de Aarde, vanaf de prehistorie totaan het tijdperk van de keizers. Terrantica. Gezichten, mythes en afbeeldingen van de Aarde in de antieke wereld, maakt deel uit van de thema's die centraal staan op de Expo 2015, als een weergave van de kracht van Moeder aarde, tussen het menselijke en het goddelijke, als de moeder van alle levende zaken, in haar specifieke voortbrengende en voedende waarde.

De tentoonstelling bestaat uit 75 werken, waaronder eeuwenoude kunstvoorwerpen  (beelden, vazen en reliëfs), en hedendaagse foto's die het heilige en de magie van de Aarde illustreren. De expositie laat verschillende aspecten van Moeder Aarde zien, aspecten die terugkomen in alle oude beschavingen, van de Paleolitische tot de Romeinse tijdperken, in alle Mediterraanse gebieden en in het Oosten, tot aan de tegenwoordige tijd.

De Aarde van de oude wereld ontdekken begint met de raadselachtige beeldjes uit de prehistorie waar de expositie mee opent: figuren in terracotta, wit marmer, kalksteen en serpentine zoals de zogenaamde Venus van Trasimeno en Marmot, daterend uit het late paleolitische en het neolitische tijdperk en de vrouwelijke beeldjes van de Goulandris collectie, allemaal daterend van 3200 tot 2300 jaar v C.

Verder vinden we afbeeldingen van de Griekse goden: de Attische vaas met rode figuren geschilderd door Hermonax, wat Athene afbeeldt die Erechtheion ontvangt van Gaia, een meesterwerk uit 470 v C. Vervolgens kunnen we de omzwervingen volgen van Demeter, de godin van de oogst, waarvan een kalkstenen beeld tentoon wordt gesteld uit de Gallisch - Romeinse periode: de goddelijke moeder wordt afgebeeld met haar schoot vol vruchten. 

Van de vruchten bovengronds dalen we af naar het binnenste der aarde met het marmeren reliëf afkomstig van de Capitolijnse musea met de afbeelding van Hades, een lekythos met een delicate decoratie op een witte achtergrond met een afbeelding van Hermes en we vervolgen de mysterieuze reis door de ondergrondse wereld waar voor de aan Orpheus toegewijdde zielen een plek vinden. 

Daarna stijgen we weer op naar de oppervlakte met een grote sectie waarin verhaald wordt hoe de stad Rome door mensen gemaakt is, met ploeg en ploegschaar, laag op laag. Dit wordt weergegeven op het marmeren reliëf wat de handeling afbeeldt van het trekken van de geul voor de fundering van de stad.

De tentoonstelling bevat tevens een serie fotografische afbeeldingen van groot formaat in zwart/wit en in kleur van belangrijke hedendaagse Italiaanse kunstenaars. Afbeeldingen van natuurlijke landschappen verstoken van menselijke aanwezigheid zijn naast archeologische opgravingen geplaatst, zodat ze verhalen over de oudheid en het sacrale van de aarde en het magische belang van de materialen waaruit de aarde bestaat.