<p>Sacri Splendori. De schatten van de relikwieën kapel tentoongesteld in het Palazzo Pitti</p>

Sacri Splendori. De schatten van de relikwieën kapel tentoongesteld in het Palazzo Pitti

661401272924

Van 10 juni tot 2 november kan men in het  Museo degli Argenti in het Palazzo Pitti, Florence, waardevolle religieuze kunstvoorwerpen bewonderen afkomstig uit de Relikwieën Kapel. In de historische residentie van de Medici familie bevond zich in het verleden, sinds 1616 - het jaar waarin het werd ingewijd met een plechtige ceremonie- de Relikwieën Kapel, een symbool van de vroomheid van de Groothertogin van Toscane en van de laatste Medici groothertogen.

De kapel werd gebouwd door Cosimo I en versierd door zijn vrouw, de Aartshertogin van Oostenrijk, Groothertogin van Toscane: Maria Magdalena van Habsburg, om de waardevolle relikwieën te bewaren wat een belangrijk deel vormde van haar collectie. Maria Magdalena wijdde zich aan de aanschaf van relikwieën sinds haar aankomst in Florence in 1608, gebruik makend van de contributie van belangrijke corrispondenten.

Maria Magdalena was in staat om in slechts een paar jaar in haar 'Relikwieën Kapel' een buitengewone hoeveelheid werk te verzamelen. De inhoud van de kapel werd verder uitgebreid door de Groothertogin Vittoria della Rovere en haar zoon, de Groothertog Cosimo III en werd zo één van de grootste religieuze schatten verzameling van Europa.

De expositie in het Palazzo Pitti wil het beeld van deze belangrijke collectie in ere herstellen; het bewijs van de diepe religieuze toewijding van de familie en tegelijkertijd een symbool van economische macht en prestige.

Het eerste deel is volledig toegewijd aan Maria Magdalena en bevat een serie werken uit de meer dan 400 kunstvoorwerpen die zich oorspronkelijk in de kapel bevonden die zich bovendien kan bogen over gedecoreerde kabinetten met panelen geschilderd door Giovanni Bilivert, Filippo Tarchiani, Fabrizio Boschi en Matteo Rosselli en waarin zich heilige overblijfselen bevonden, liturgische objecten en zeldzame profane kunstvoorwerpen gemaakt van waardevolle materialen zoals koraal, half-edelstenen in allerlei kleuren, Baltisch amber, exotisch ebbenhout en ivoor.

De volgende onderdelen van de tentoonstelling bevatten secties gewijd aan Vittoria della Rovere en Cosimo III, die zichzelf onophoudelijk toelegde op het zoeken naar relikwieën; vooral naar datgene wat afkomstig was van mensen uit zeer verafgelegen gebieden en wat geconserveerd werd in speciaal gebouwde behuizingen, gedecoreerd door professionele beeldhouwers en ambachtelijke meesters. 

De schat uit de Relikwieën Kapel bleef haast onveranderd tot 1785, toen Groothertog Pietro Leopoldo van Lotharingen meer dan honderd relikwieën bestelde voor de Basilica van San Lorenzo om te ruilen tegen achttien vazen voor het Uffizi museum. Deze vazen waren vervaardigd in halfedelsteen en waren ooit eigendom van Lorenzo il Magnifico. Vanaf dat moment begon de collectie uit een te vallen. De meest waardevolle objecten werden zelfs uit elkaar gehaald om het goud, zilver en de edelstenen te kunnen hergebruiken en datgene wat overbleef werd naar de Palatijnse Kapel gebracht en overgeleverd aan de Aartsbisschop van Florence om te worden toegedeeld aan de kerken van het bisdom.

Pas meer dan twee honderd jaar later heeft een belangrijk deel van deze heilige schatkist nieuwe waardering en erkenning gekregen; een gevolg van de research die verbonden is met de tentoonstelling: eindelijk terugkerend naar het Palazzo Pitti.